Regulamin Kina Jaworzyna II

Szanowni Państwo

Prosimy o zapoznanie się z nowym obowiazującym regulamin. 

Można pobrać TUTAJ

Do budynku Kina odbiorcy, klienci, widzowie wpuszczani są pojedynczo przez pracownika kina.
Ze względów bezpieczeństwa od wszystkich uczestników seansów pobierane będą dane kontaktowe: imię, nazwisko, telefon kontaktowy. do wypełnienia oświadczenie, które zostaniezniszczone po 14 dniach.
Wewnątrz budynku podczas sprzedaży biletów może znajdować się maksymalnie 1 osoba na 4 m. kw. powierzchni /nie więcej niż 12 osób/.
Liczbę osób przebywających w kinie monitoruje obsługa kina.
Do budynku wpuszczane są tylko osoby posiadające maseczki ochronne.
Każdego wchodzącego do obiektu obowiązuje dezynfekcja rąk.
Należy stosować się do poleceń personelu kina w zakresie przestrzegania wymogów sanitarnych.
W przypadku nie przestrzegania przez klientów, widzów obowiązujących zasad i zakazów,
Dla bezpieczeństwa pozostałych pracownik kina będzie upoważniony do wyproszenia takiej osoby z budynku.
Na teren kina wpuszczane są tylko osoby zdrowe .
W każdym przypadku wystąpienia niepokojących objawów, klient, widz powinien zrezygnować z udziału w seansie i niezwłocznie powiadomić stację SANEPiD.


Zasady przebywania w Sali kinowej:


w Sali kinowej może jednocześnie przebywać 50% odbiorców w stosunku do liczby miejsc /nie więcej niż 25 osób/.
miejsca siedzące wskazywane są przez obsługę kina, z zachowaniem dystansu, co drugi fotel kinowy pozostaje wolny, miejsca w rzędach zajmowane są naprzemiennie widzowie w trakcie trwania seansu mają obowiązek przebywania w Sali kinowej w maseczkach ochronnych.
widzowie opuszczający salę kinową zobowiązani są do zachowania wymaganego przepisami odstępu zabroniona jest zmiana miejsc w trakcie trwania seansu.
Klienci zobowiązani są do niezwłocznego opuszczenia obiektu po zakończonym seansie lub zakupie biletu, zawsze wskazanym przez pracownika kina , oznakowanym wyjściem.
Preferowana będzie bezgotówkowa forma zakupu biletów /karta lub zakup on-line/.
Przestrzeganie zapisów zawartych w powyższym Regulaminie oraz bezwzględne stosowanie się do nich, jest warunkiem uczestnictwa w seansach kinowych i przebywania na terenie obiektu.