NIEOBLICZALNY


Stojąca w korku, zniecierpliwiona Rachel, ponagla innego kierowcę klaksonem, doprowadzając go tym samym do prawdziwej furii.